Dags att dränera om hemma


Är det dags att dränera runt ditt hus? Har ditt hus aldrig genomgått en dränering – eller bor du i etyt äldre hus där det var över 30 år sedan senaste dräneringen är det definitivt dags för att dränera ditt hus. Det samma gäller om du upplever fuktproblem eller vill passa på att tilläggsisolera.

Planera i god tid

För att få till en så bra dränering som möjligt gäller det att börja planeringen så tidigt som möjligt. Detta gör att även du kan hitta rätt markentreprenör för dig. En dränering måste inte utföras under sommarhalv året utan kan faktiskt med fördel utföras på vintern. Detta på grund av att marken inte ”smular” lika mycket vid grävningen. Ta din dit och planera i god tid och se till att hitta ett tillfälle som passar dig och din markentreprenör allra bäst. Om du vill läsa mer om dränering och olika typer av markarbeten så hittar du det på dränering Västerås

Isolering, dränering eller båda?

En annan sak du måste avgöra tidigt i din planering är om du vill passa på att tilläggsisolera runt exempelvis dina källarväggar som krävs fram vid dräneringsarbetet. Isodrän är en vanlig lösning för en kombinerad isolering /dränering. Detta gör att du får en behagligare källare samtidigt som du får sänkta kostnader för uppvärmning.

Grävning

En dränering är kort och gott ett dike som grävs runt ett hus för att kunna lägga rör vars syfte är att fånga upp och föra bort vatten och fukt i marken. Därför börjar man med att gräva runt huset med en grävmaskin eller en minigrävare. Detta diket brukar vara ungefär en meter brett och ska gå fyrtio till sextio centimeter djupt mätt under den lägsta punkten på huset.

Dräneringsrör, fiberduk och grus

Efter att man har grävt ett dräneringsdike så är det dags för att utföra det faktiska dräneringsarbetet. Man lägger ett rör med små hål för att fånga upp vatten och fukt – som sedan leds bort till närmsta avrinningsplats eller dräneringsbrunn. För att vattnet eller fukten ska ledas rätt så täcker man dräneringsröret med en fiberduk och ett särskilt grus. Sedan fylls diket igen.